Rozdíl mezi saunou a infrasaunou

Dříve než přejdeme k rozdílu mezi saunou a infrasaunou je nutno připomenout, že infrasauna není správné označení. Správné označení pro infrasaunu je spíše infrakabina.

Interiér infrasauny

Infrazářiče v infrasauně

Tedy kabina v které je jako zdroj tepla a záření použit nějaký infrazářič, infratěleso nebo infrapanel, který vydává infračervené záření různých charakteristik. Toto záření pak dopadá na kůži a dostává se pod povrch a vzniká tak pocit tepla. Částečně pak ohřívá i vzduch, nicméně teplota vzduchu v infrasauně je nízká cca. 40 st. C a relativní vlhkost vzduchu je vyšší.

Naopak sauna ( nejblíže pak jako finská sauna ), která používá jako ohřev vzduchu nějaký druh saunových kamen, dříve používané na tuhá paliva – dřevo, dnes nejčastěji elektrická saunová kamna, případně venkovní plynová s výměníkem uvnitř kabiny. Teplota vzduchu ve finské sauně je od 85 st. C – 110 až 120 st. C, relativní vlhkost pak pod 15%.

 Velikost sauny x infrasauny

Co se týká velikostních rozdílů sauny a infrasauny, tak finské sauny bývají rodinného typu v rozměrech do 2,5x2,5m, nejčastěji pak 2x1,8m. V sauně je vhodné (až nutné) mít možnost si lehnout, protože správné prohřívání funguje nejvíce ve stejné úrovni celého organismu.

Veřejné sauny bývají často o velikosti překračující 3x3m a většinou mívají 3 úrovně lavic.

Infrasauny jsou většinou naopak menší, pro 1-2 osoby na sezení a rozměrech od 0,8x0,8-1,4x1,4m, v menší míře pak až do rozměru 2x1,5m pro více osob.

Cena sauny x infrasauny

Cena infrasauny oproti finské sauně je také o poznání nižší. Menší infrasauny lze pořídit cca. od 20.000,- Kč jako malé miniboxy až po 150.000,- Kč velké infrasauny z dovozu od

Sauny - saunová kamna

Saunová kamna ve finské sauně

renomovaných firem. Klasickou finskou saunu lze pořídit zhruba od 70.000,- Kč – 200.000,- Kč a více podle velikosti, zda se jedná o vestavbu nebo „krabici“, podle druhů saunových kamen apod.

Zdravotní účinky finské sauny a infrasauny jsou také rozdílné. Zatímco finská sauna je vhodná pro zvýšení imunity, otužování a tím předcházení různým nemocem, infrakabina slouží spíše pro rychlé prohřívání organismu před zátěží, např. před sportem apod.

 Zdravotní účinky sauny x infrasauny

Na téma zdravotních účinků se vedou dlouholeté polemiky ze stran propagátorů sauny a prodejců infrasaun. Zatímco finské sauny jsou prověřeny tisíci lety používání, infrasauny s infračerveným zářením jsou zde zhruba 50 let a propagátoři saun tvrdí, že infasauna v žádném případě nemůže nahradit klasickou saunu. Nalézt hodnověrné zdroje srovnání je takřka nemožné.

Osobně se přikláním spíše k finské sauně a to i pro nemocné uživatele - ovšem s doporučením lékaře.

  • Pro tento článek ještě lze zakoupit reklamu - zobrazit formulář pro nákup
    * (uveďte včetně http://)
    * (bude zobrazeno jako klikatelný odkaz)
    * (bude zobrazeno za odkazem, neklikatelné)
    Pole označená hvězdičkou je nutné vyplnit! Podmínky reklamy
Powered by pes502

, , , , , , , , , , , , , , ,